To start page
Go to podcast
by Ann Helene Kristensen
Baby-steps Ergoterapi

Samfundets ældste børn

Description

Jeg har været i det skønne midtjylland i Ry, hvor jeg har snakket med Monica og Louise som er ansat i Skanderborg kommune aktivitet og træning De fik i 2019 pulje midler fra værdighedspuljen og lavede et projekt om betydningen sanseintegration hos ældre. Det skal vi snakke om i dagens episode, hvordan de ældste familiemedlemmers sansestimuli er lige så vigtig som de yngstes og hvordan man som personale og pårørende kan være med til at skabe et værdigt liv. hvis du vil læse mere om deres fund og projektet, kan du læse mere lige her

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/brug-af-sansestimuli-til-at-forebygge-og-reducere-udadreagerende-adfaerd-paa-aeldreomraadet

hvis du har spørgsmål til dagens episode så er du velkommen til at sende mig en mail på kontakt@baby-steps.dk eller skrive til mig på instagram på babystepsdk

jeg håber du kan lide episoden de bedste hilsner Ann Helene Baby-steps

Support Baby-steps Ergoterapi by donating to their Tip Jar: https://tips.pinecast.com/jar/baby-steps-podcast

Find out more at https://baby-steps-podcast.pinecast.co

This podcast is powered by Pinecast.

Details

Episode 14

Season 1

by Ann Helene Kristensen