To start page
Go to podcast
by Aarhus Universitet
Bæredygtig viden

Nyt geologisk udstyr kan bane vejen for rent vandmiljø

Description

Nye geologiske forskningsresultater ser ud til at kunne bane vejen for bedre balance mellem fødevareproduktion og vandmiljø. Finmasket måleudstyr kan identificere landbrugsarealer, som ikke omsætter næringsstofferne optimalt, men leder kvælstof ud i vandløb og fjorde.

Lyt med, når professor Esben Auken fra Aarhus Universitet og Irene Wiborg fra landbrugets videns- og innovationscenter, SEGES, introducerer den nye teknologi og dens perspektiver.

Details

Episode 2

Season 1

by Aarhus Universitet