Facebook Pixel
BizzPod med Christian Jensby

Kan revision gøres cool?

Description

Jakkesæt, regneark og lange arbejdstider – det ry har længe præget revisionsbranchen, og det har ført til en talentflugt, som ikke længere kan ignoreres. Derfor er det tid til at gentænke revisorens rolle, ligesom man må tage et opgør med, hvad Henrik Wellejus, leder af Deloittes revisionsforretning, beskriver som en ”syg arbejdskultur”. I dette afsnit spørger Christian Jensby ham: Kan revision gøres cool?

Medvirkende:
• Henrik Wellejus, leder af Audit & Assurance i Deloitte
• Christian Jensby, leder af Clients & Industries i Deloitte (vært)