To start page
Go to podcast
by emu.dk -Børne og Undervisningsministeriet - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
BØRNEHØJDE

Afsnit 2.1.: Evalueringskultur med mål og mening

Description

Evaluering bliver meningsfuldt, når det bliver koblet til de spørgsmål, man undrer sig over i hverdagen. Sådan siger forsker Stine Hamilton i dette afsnit af BØRNE-HØJDE. Hør også Stine Hamilton fortælle om, hvordan I kan arbejde med evalue-ringscirklen, så I understøtter den udvikling, I ønsker, i jeres pædagogiske læ-ringsmiljø.

Vi besøger også dagplejen i Odsherred, der ved at filme og evaluere garderobesi-tuationen har fået øje på, hvordan de bedre kan understøtte børns deltagelses-muligheder og selvværd. Og taler med Børnehuset Rørvigrødderne, der oplever, at den skriftlige læreplan hjælper dem til at holde fast i den udvikling, de gerne vil skabe for børn og voksne.

Medvirkende:
Stine Hamilton, forsker ved Via University College
Leder, personale og børn fra dagplejen og Børnehuset Rørvigrødderne i Odsher-red

Vært
Trine Beckett, journalist og kommunikationsrådgiver

Details

Episode

by emu.dk -Børne og Undervisningsministeriet - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet