Facebook Pixel
De Agile Rødder - en podcast om agilitet i praksis

4: Hvad gør du, når Scrum ignorerer kompleksiteten i dit projekt?

Description

Brit Tholander har titel af projektleder, men dét holder hende ikke tilbage fra at bruge agile metoder som fx Scrum - heller ikke når hun bliver mødt med korslagte arme.
Til gengæld oplever hun, at Scrum kommer til kort, når nye og komplekse projekter skal defineres og et væld af interesser skal håndteres. Vi snakker med hende om, hvad pokker man så gør.
LINKS:
* Brit på LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/brittholander/)
* Brit på Facebook (https://da-dk.facebook.com/brit.tholander)
* Powerpoint-præsentation (https://lineh.dk/agilrod/files/komplekse-projekter-brit-tholander.pdf), der illustrerer Brits fremgangsmåde
* Ordbogen (https://lineh.dk/agilrod/agil-ordbog.html)
* deagilerødder.dk (http://deagilerødder.dk)
* Rasmus på LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/rasmusgøthgen/)
* Line på LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/linehviid/) - og på lineh.dk (https://lineh.dk)

Categories