Facebook Pixel
Desse dagar

Styrer protestar politikken?

Description

Eit nytt opprør brer seg over landet, i protest mot auka ferjeprisar. Både bompengeprotestar og vindmølleaksjonar har endra norsk politikk. For politikarane er lydhøyre for dei som ropar høgast.
Er folkeopprøret det nye demokratiet?
Desse dagar med Håkon Haugsbø.

Categories