To start page
Go to podcast
by Kis Laursen, Det Unikke Barn
Det Unikke Barn

"500 personer og mange flere"

Description

3. Der er mange fagpersoner rundt om barnet med et svært handicap, en sjælden diagnose eller en kronisk sygdom. Forældrene møder et stort antal personer, som de ikke kan undgå at skulle indgå et samarbejde med.

Forældre fortæller her om at skulle opretholde en god relation til så mange mennesker og om hvad det betyder for dem, deres barn og relationen til familie og venner.

Forældrene beskriver at de oplever at der indenfor region og kommune er stor forskel på hvor meget de inddrages samt, hvor let eller svært det er for forældrene at forstå og tage del i vurderinger og beslutninger.

Af Kis Laursen, handicapkonsulent og ergoterapeut, Det Unikke Barn khl@detunikkebarn.dk

Redaktør og producer: Rikke Gottfredsen

Omslagskunst: Tina Sørensen

Musik: ”Elm” af Martin Landh

Details

Episode 3

Season 1

by Kis Laursen, Det Unikke Barn