Facebook Pixel
Didaktor

Praktiske-musiske fag - kreativitet, dannelse og fællesskab

Description

Fag der sikrer dannelse – og hvor eleverne både arbejder med hænder, hovedet og hjertet.

Det er de praktiske-musiske fag – og målet er, at de skal have en meget større plads i den danske grundskole.

Men efter mere end et år med covid-19 og skolenedlukninger har den praktiske-musiske undervisning været langt fra fagenes normale udgangspunkt.

I denne Didaktor kan du møde Alineas digitale redaktør for de praktiske-musiske fag, Eva Müller.

Hun sætter ord på, hvad der er forlagets mål og tanker med fagene – og hvordan man kan opleve lige netop det på Alineas undervisningsportaler.

Medvirkende

Eva Müller, digital redaktør for de praktiske-musiske fag - Alinea Tilrettelæggelse og produktion

Andreas Munk Staugaard, Alinea 2021 Musik

Niels Skov Jessen

Categories