Facebook Pixel
En Radikal Fortælling

No to NATO med Asger Baunsbak-Jensen

Description

Bruddet med Venstre i 1905 havde i særdeleshed rod i en uenighed om forsvarspolitik. Dette blev endnu engang en varm politisk kartoffel i efterkrigsårene, hvor landets udenrigspolitiske placering var til debat. Der blev forhandlet om et nordisk forsvarsforbund, men i sidste ende tiltrådte Danmark NATO-samarbejdet. Radikale Venstre gik imod medlemskabet, og det skulle afføde en heftig debat i det kommende årti.

Categories