Facebook Pixel
Forældre før tid

Afsnit 21 - Refleksion over fædrenes plads i fortællingerne om for tidligt fødte børn med psykolog Rebecca Thomsen

Description

I dette afsnit har jeg besøgt psykolog Rebecca Schønherr Thomsen, som er forfatter til bogen ”At blive far til et for tidligt født barn”. I bogen deler 16 fædre deres historier om, hvordan de har oplevet at blive fædre før tid. Udover de 16 fædres historier præsenterer Rebecca også nogle teoretiske perspektiver på faderskabet i forhold til fædres tilknytning, fædrenes rolle og deres plads på neonatalafdelingerne. Hun reflekterer også over nogle af de temaer, som går igen på tværs af fædrenes historier. Dette er nogle af de ting, jeg også taler med Rebecca om.
Samtidig kommer vi også ind på nogle af vores egne oplevelser og erfaringer med at opleve tiden på neonatal forskelligt som mor og far – Rebecca blev nemlig selv mor til et for tidligt født barn, da hun i 2016 fødte sin søn i uge 25+0.

Ved interesse eller spørgsmål kan Rebecca kontaktes gennem https://agape.dk/ShowPage.aspx?pid=242
eller direkte på rebecca@agapemail.dk

Musik:
”Barnesind” af Lise Dres

Categories