Facebook Pixel
Fortids Forglemmelser

Historien om Hans Egede

Description

For præcis 300 år siden drog den dansk-norske præst og missionær, Hans Egede, afsted til Grønland. Formålet var at udbrede kristendommen, men samtidig var det også startskuddet til den kolonisering, der senere førte til den totale, danske overtagelse af landet. Egede havde næppe forudset, hvilken betydning, hans mission ville få helt op til i dag - ej heller kunne han vide, hvilket symbol han selv ville blive for nutiden på godt og ondt. I sin samtid havde han primært fokus på det kristne ord, og hvordan han skulle overkomme de mange udfordringer, han undervejs mødte med at sprede det på verdens største ø.

Categories