Facebook Pixel
Gymnasielyd

10. Kvalitative data

Description

Kvalitative data er uundværlige i udviklingen af en systematisk evalueringspraksis på en skole. Podcasten kommer ind på, hvad der er vigtigt, når man indsamler og behandler kvalitative data, og hvordan man efterfølgende kan få bragt data i spil i kvalitetsarbejdet og udviklingen, for at sørge for at den indsigt, data giver, også bliver anvendt og omsat.

Sarah Schoop er seniorforsker på Danmarks Evalueringsinstitut med ansvar for håndbogen Kvalitative analyser af gymnasieorganisationen som kan skabe varige forbedringer – en håndbog for ledere og lærere. Camilla Rye er rektor på Egedal gymnasium og har erfaring med datainformeret skoleindsatser.

Categories