Facebook Pixel
Gymnasielyd

8. Skriftlighed

Description

I podcasten kan du lytte til en diskussion mellem rektor og skriveforsker om skrivedidaktik og skrivningens nødvendighed for erkendelse og læring. Desuden vil du få indblik i rektors erfaring med skoleindsatser, der styrker elevernes skriftlige kompetencer. Det handler om at gøre det individuelle til noget fælles.

Mette Trangbæk er rektor på Greve Gymnasium, Ellen Krogh er professor i danskfagets didaktik på SDU og primus motor i en lang række forskningsprojekter om skriftlighed og skri-veudvikling i gymnasiet

Categories