Facebook Pixel
Harvest podcast

8: «Jeg er ingen god samfunnsborger» av Simen Tveitereid

Description

Våre øverste ledere sier at nordmenn må arbeide mer. De mangler respekt. For hva folk mener er et verdifullt liv.

Categories