To start page
Go to podcast
by Kromann Reumert
Kromann Reumerts podcast

'Månedens afgørelse': Hovedårsagslæren og ansvarsfordelingen ved mangelfulde materialer

Description

Advokat Line Havndrup og advokatfuldmægtig Jacob Fuglbjerg er en del af Kromann Reumerts specialiserede entrepriseteam. I podcasten guider de dig igennem 'Månedens afgørelse' (TBB 2021.571), som er relevant for både entreprenører, bygherrer og leverandører.

I sagen tog voldgiftsretten stilling til, om nylagte trægulve var mangelfulde, samt hvem af de involverede parter, der var ansvarlig for manglerne. Med udgangspunkt i afgørelsen belyser Line og Jacob både betydningen af hovedårsagslæren i entrepriseretlige mangelsager, og hvordan ansvaret for materialemangler i den konkrete sag blev fordelt mellem sagens parter.

Details

Episode

by Kromann Reumert