Facebook Pixel
KRS:

UA 300522 Rovaniemen L10T, evankelistakurssi ja hyväksikäytöstä elämään (osallistujia ja Kitti)

Description

Uskon askeleita ohjelma koostuu kolmesta osuudesta, joissa jokaisessa on keskustelu, haastattelu tai opetus. Tässä jaksossa kuulemme tuokiokuvia ja tunnelmia sekä Rovaniemellä pidetystä L10T viikonlopusta ja Vivamossa pidetystä evankelistakurssiviikosta. Lisäksi Kitti kertoo hyvin nuorena kokemansa hyväksikäytön jäljistä elämässään. Ilman uskoa ja kokenutta sielunhoitajaa Kitti ei olisi saanut elämästään otetta ja päässyt anteeksiantamuksen vapauteen. Luvassa mielenkiintoinen ja koskettava ohjelma.
Ohjelman ensimmäisessä osuudessa Mikko Matikainen keskustelee kolmen Rovaniemen L10T viikonloppuun osallistuneen kanssa. He tuovat esiin miten tärkeää oli harjoitella kertomaan tuokiokuva omasta elämästään ja evankeliumin ydin kahdessa minuutissa. Esiin nostettiin huumorin ja dramatisoinnin hyödyllisyys, kun käydään asioita läpi. Viikonloppu oli hoitava ja antoi osallistujille eväitä. Keskustelijat avasivat myös sitä, miten Rovaniemen seurakunta on mukana syksyllä toteutettavassa valtakunnallisessa mediamissiossa.
Ohjelman toisessa osuudessa Mikko Matikainen keskustelee neljän Vivamon evankelistakurssille osallistuneen kanssa. Kurssilaisia oli kaikkiaan 15 ja he halusivat löytää tai syventää omaa kutsumustaan evankeliumin välittäjinä. Jokaisella osallistujalla on oma kokemuksensa Jumalan rakkaudesta, Jeesuksesta ja Pyhän Hengen johdatuksesta. Keskustelussa tulee esiin saatujen uusien näkökulmien runsaus. Opetus ja ryhmissä työskentely antoivat paljon. Kaikki eivät ole puhujia, mutta jokaisella on oma paikkansa, persoonansa ja tehtävänsä. Keskustelussa intoillaan myös valtakunnallista Mediamissiota ja mahdollisuuksista palvella siinä Mystory.me -sivuston kautta on ihmisiä tullut uskoon. Siksi sille olisi hyvin tärkeää tehdä oma tuokiokuvansa.
Ohjelman kolmannessa osuudessa Virpi Nyman keskustelee Kittin kanssa. Kitti kertoo, miten hänen rajojaan rikottiin nuorena ja häntä käytettiin hyväksi. Siksi käsitys mitä naisena oleminen on, oli tämän vuoksi ristiriitaista ja sekavaa. 17-vuotiaana Jeesus tuli Kittin elämään iloa ja toivoa. Kokeneen sielunhoitajan avulla Kitti kävi läpi kipeitä muistoja. Niitä elettiin tarinallisesti lävitse, niin että Jeesus ajateltiin vaikeisiin hetkiin mukaan. Tämä oli käänteentekevää ja erittäin hoitavaa. Läsnä oli Hän, joka ymmärtää, kokee ja suree vääryyttä väärinkohdellun kanssa. Avautui tie anteeksiannon kautta vapauteen ja elämään. Ajallista rikosta tulisi seurata ajallinen rangaistus. Aina tämä ei toteudu, mutta sisäinen vapaus ei ole kiinni tästä, vaan se on Jumalan lahja. Jeesus antaa ja antoi tulevaisuuden ja toivon.
Uskon askeleita ohjelmissa rukoillaan esiin nousevien asioiden puolesta ja annetaan rohkaisua kristityn arkeen. Ohjelman lopuksi annetaan virkkeitä ja ajatuksia, joita voi soveltaa omaan elämäänsä. Ne löytyvät myös uskon askeleita Facebook-seinältä. Toimittajana on Kansan Raamattuseuran reissupastori Mikko Matikainen. KRS koulutustiimin tekemiä haastatteluja työstää ohjelmaa varten Jussi Pyysalo. Uskon askeleita ohjelman tuottavat yhteistyössä Kristityt yhdessä ry ja Kansan Raamattuseura.