Facebook Pixel
Lokalpolitisk kvarter

Episode 8: Svein Holen - ordførarkandidat Vågå SV

Description

Gjest i studio: Ordførarkandidat Svein Holen (SV) Lokalpolitisk kvarter er denne gong via Vågå VG, deira valprogram og ordførarkanidat Svein Holen. Tema: Lokaldemokratiet, reiselivsnæring og landbruk, kommunale tjenester og grenser, ordførerkandidaturet, psykisk helse og Bygde-Norges klimafyrtårn. Panel: Bjørn Steinar Storvik, Marius Stenbakk og Sigurd Rønningen *** Lokalpolitisk kvarter: Gudbrandsdalen sin fyrste podcast - 100% låggå i Vågå. I vakre og viltre Vågå teiknar lokalvalet 2019 til å bli ei feiring av lokaldemokratiet. Fjellbygda er velsigna med fire gode partilister, ei rekke ressurssterke kandidatar – og nok engasjerande tema til politisk ordskifte langt ut på hausten. Lokaldemokartisk kvarter tek pulsen pulsen på valkampen etter innfallsmetoda - i von om å halde lokalsamfunnsdebatten levande heilt fram til vegvalet 9.september 2019.

Categories