Facebook Pixel
Magtens Tredeling

Den smuldrende polske retsstat

Description

Medvirkende: Mikael Sjöberg, landsretsdommer og formand for Dommerforeningen og Marlene Wind, professor på iCourts på Københavns Universitet.

Polens gennemgribende reformer af det nationale retssystem bliver fulgt tæt af resten af de europæiske lande, da reformerne ikke flugter med demokratiske retsprincipper. Og mens den polske regering reformerer under påskud af, at det er for at modernisere retssystemet, så er der fortsat utrolig lav tillid til domstolene blandt befolkningen.

Men hvad kan de europæiske lande gøre for at få Polen til at indordne sig de europæiske demokratiske spilleregler? Og hvad er konsekvensen, når Østeuropas største land så tydeligt indskrænker domstolenes uafhængighed?

Categories