Facebook Pixel
Mahdollista

Mahdollista podcast: Miten SaaS-palveluita markkinoidaan?

Description

Digiaika sekä maailmanluokan ohjelmistokehitys vievät ohjelmistoliiketoimintaa suuntaan, jossa SaaS-palvelut saavuttavat yhä suurempaa jalansijaa. Digitalisaatio tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös palvelujen myyntiin ja markkinointiin muun muassa monipuolisten alustojen ja kanavien myötä. ContractZen Oy tarjoaa digitaalisen asiakirjahallinnan uusia ratkaisuja ja pyrkii markkinoinnissaan panostamaan 100-prosenttisesti digitaalisiin kanaviin ja hakemaan kustannustehokkuutta kokeilukulttuurilla ketterästi, kokeillen ja liikennettä luoden. SaaS-palveluiden markkinoinnissa on tärkeää rakentaa asiakkaille johdonmukainen polku ja tarjota ratkaisu olemassaolevaan ongelmaan. Markkinoinnin perusperiaatteina on tärkeä korostaa pitkäjänteisen asiakasarvon luomista sekä suosittelijoiden merkitystä ostopäätöksen teossa. Mitkä somekanavat tuottavat tehokkaimpia tuloksia ohjelmistojen markkinoinnissa? Miten palvelu hinnoitellaan tehokkaimmin? Kannattaako palvelun hintaa pitää näkyvillä sivustolla? Sarjan seitsemännessä jaksossa näihin vastaavat Juhanin johdolla ContractZen Oy:n Markus Mikola ja Riitta Raesmaa. Lue lisää ContractZenistä: https://www.contractzen.com/fi/

Categories