Facebook Pixel
Månedsskrift for almen praksis

Dyspepsi og PPI

Description

2% af konsultationerne i almen praksis handler om dyspepsi. Det er altafgørende at vi får lavet en god diagnostik og at vi ser kritisk på langtidsbrugen af PPI (syrepumpehæmmere).

Peter Fentz Haastrup PhD og læge i almen praksis er gæst.

Med udgangspunkt i DSAMs opdaterede vejledning taler vi om diagnostik og behandling af dyspepsi. Desuden vil vi se på hvordan vi håndterer de patienter der er i langtids behandling med PPI.

Christian Vøhtz er redaktør og vært.

Categories