Facebook Pixel
NETT NO - Podium

Bærekraft i næringslivet

Description

Nye lovreglar sett bærekraft og openheit på toppen av næringslivets agenda. Vi har snakka med fire som både har erfaring og innsikt i kva dette vil bety for selskap på vestlandet.Episoda er leia av Olav Sindre Kriken. Med seg på laget som cohost i den episoda har han ekspert på temaet, Ole-Reinhart Notø.