Facebook Pixel
Pari sanaa lastensuojelusta

Onko lastensuojelu bisnestä?

Description

Tässä jaksossa otamme esille aiheen, jota meiltä on jo pidemmän aikaa toivottu. Käymme läpi sosiaalityöntekijän velvollisuuksia palveluiden valintaan ja valvontaan liittyen niin avohuollon kuin sijaishuollon näkökulmasta. Puhumme myös siitä, millaisia ongelmia palveluiden yksityistämiseen liittyy. Mutta onko meidän mielestä lastensuojelu bisnestä vai ei - siihen saat vastauksen kuuntelemalla koko jakson. Kommentoi omia kokemuksiasi Twitterissä tai Instagramissa.

Categories