Facebook Pixel
Sofie kupper Norge

5. Helt krise er helt topp

Description

Professor i statsvitenskap, Tore Wig, forklarer Sofie hva slags kriser hun, som diktator, kan få mest utav, og Hans Petter Graver, professor i jus, forteller hvordan Sofie kan utnytte en kriselov til å skaffe seg mer makt. 

Categories