To start page
Go to podcast
by Anders K. Németh
Strafferet Online

Strafferet Online: 15. Strafferettens specielle del fortsat - § 217 til § 239

Description

Anders K. Németh gennemgår strafferettens specielle del fra paragraf 217 til paragraf 239.

Strafferet Online giver en grundig og struktureret indføring i de fem discipliner der samlet udgør det strafferetlige univers: 1) strafferettens almindelige del, 2) strafferettens specielle del, 3) sanktionslæren, 4) straffuldbyrdelseslæren og 5) straffeprocessen. Podcastserien har særligt fokus på at forberede studerende til deres strafferetseksamen, men kan benyttes af alle der har en særlig interesse for strafferet. Serien er opdateret til august 2020.

Details

Episode

by Anders K. Németh