Facebook Pixel
Styrket samarbejde - Nye veje til bedre arbejdsmiljø

Medarbejderinddragelse

Description

Når der skal træffes beslutninger om arbejdsmiljøet, er det helt centralt, at medarbejderne bliver inddraget og deltager. Inddragelse skaber ejerskab til beslutningerne og har betydning for oplevelsen af at blive taget alvorligt som ansat og fagprofessionel.

I denne episode hører vi journalist Michael Christophersen, der er taget på konference for at interviewe skoleleder Astrid Birkbak om medarbejderinddragelse på Stokkebækskolen i Svendborg.

Chefkonsulent Line Arnmark forklarer, hvorfor det er vigtigt.

Categories