Facebook Pixel
Styrket samarbejde - Nye veje til bedre arbejdsmiljø

Professionelt råderum

Description

Centralt i et stærkt samarbejde står oplevelsen af at have et professionelt råderum til at træffe beslutninger og udøve sin faglighed. Det gælder både for ansatte og for ledere. I begge tilfælde skal ledelsen på én gang udvise nysgerrighed og tillid og finde en passende balance mellem ledelse og autonomi.

I episode fem hører vi erfaringerne fra Erritsø Fællesskole og fra Favrskov Kommunes skoleforvaltning. Ledelsesforsker Klaus Majgaard giver sine anbefalinger til at skabe professionelle råderum for både medarbejdere og ledere. Journalist Michael Christophsen interviewer.

Categories