To start page
Go to podcast
by Velfærdsprofeten
Velfærdsprofeten

#48: En ny generation fædre

Description

Selvom kvinder stadig er den der får mest opmærksomhed fra sundhedssystemet ifm. forældreskab, så spiller fædre en stadig stigende rolle. Det ses blandt andet i barselsloven, hvor der er afsat mere øremærket tid til barsel til fædre.

I denne episode taler vi med Rasmus Lang Hedegaard om nutidens fædreroller. Rasmus har været med til at stifte Fars Klub - et frivilligt initiativ, der skal styrke fædres rolle og relation til deres børn. Vi taler med ham om, hvordan vi kan blive bedre til at støtte fædre i forældrerollen og om at finde vej som første generation i at tage aktiv del i barnets tidligste år. Og så fortæller han om sine erfaringer med efterfødselsreaktion som far.

Vi taler også med adjunkt Lisbet Dose, som arbejder på sundhedsplejerskeuddannelse på Københavns Professionshøjskole om arbejdet med ligestilling af fædre i sundhedsplejen og hendes perspektiver på arbejdet med at opdage og afhjælpe efterfødselsreaktioner hos fædre.

Details

Episode

by Velfærdsprofeten