To start page
Go to podcast
by Velfærdsprofeten
Velfærdsprofeten

#54: Kunsten at være professionel og autentisk – samtalepraksis med børn og unge

Description

Med den nye Barnets Lov får børn en stærkere egen stemme end det er tilfældet i dag. Det stiller øgede krav til myndighedssagsbehandlernes evne til at balancere mellem myndighed og relation.
Det er derfor mere oplagt end nogensinde at beskæftige sig med, hvordan man som myndighedssagsbehandler kan styrke sin samtalepraksis med børn og unge i udsatte positioner.

Docent Helle Antczak og Lektor Signe Steensbæk har sammen udviklet en samtalemodel, som beskriver de særlige forhold, der gør sig gældende for myndighedssamtaler med børn og unge i udsatte positioner. Modellen er udviklet på baggrund af et forskningsprojekt, hvor Helle og Signe har gennemset og analyseret flere hundrede samtaler mellem unge og deres sagsbehandler.

Denne udsendelse er blevet til på baggrund af et webinar, som blev afholdt på Københavns Professionshøjskole, hvor Helle og Signe beskrev, hvordan man som myndighedssagsbehandler kan styrke sin samtalepraksis med børn og unge.
I udsendelsen kommer vi omkring myndighedssagsbehandlerens udfordring i forhold til at balancere myndighed og relation, så der skabes rum for udviklingsstøttende samtaler.

Details

Episode

by Velfærdsprofeten