Facebook Pixel
About Yoga & Meditation

85. Att sitta i tystnad i 5 minuter

About Yoga & Meditation
About Yoga & Meditation

Den här meditationen inleds av en enkel instruktion för meditationen

och följs sedan av 5 minuters tystnad.

Det här är en mycket bra övning för dig som föredrar färre instruktioner och för dig som vill lära sig att meditera utan guidning.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

About Yoga & Meditation
Ei soiteta