Facebook Pixel
Ajatuksia olemisesta

Usko ja auktoriteetit

Kuvaus

Richard Dawkinsin luoma uskon viruksen käsite on erittäin tärkeä, kun pohditaan niitä mekanismeja, joiden avulla erilaiset uskot leviävät populaatioissa. Uskon viruksen käsitteen avulla voidaan nähdä aivan uudessa valossa ne tavat, joilla uskomukset säilyvät ja vahvistuvat. http://uskoitseesi.blogs.fi

Kategoriat