Facebook Pixel
Akuttjournalen

Å fly i blinde

Akuttjournalen
Akuttjournalen

Episodebeskrivelse:
De fleste pasienter tar det som en selvfølge at luftambulansen kommer når behovet er der, men rundt hvert tiende legehelikopteroppdrag blir avlyst eller avbrutt på grunn av dårlig vær. I denne episoden spør vi hvorfor norsk luftfart har bedre navigasjonssystemer for dem som skal på sydentur med fly, enn for dem som trenger livreddende behandling og må med helikopter til et sykehus.

Det var først med inntoget av det GPS (Global Positioning System) på 90-tallet at luftambulansehelikopterene kunne begynne med avansert instrumentflyging. Men innflygingsrutene gikk bare mellom flyplassene, og var ikke til stor hjelp. Et avbrutt helikopteroppdrag en snøfull vinternatt fikk pilot Erik Normann til å begynne å tenke nytt.
I denne episoden får du vite mer om behovet for rutene, utfordringene pilotene møter når de må ut å fly i dårlig vær, og vi skal være med ombord i helikopteret og testfly pinsrute nr. 100.

Gjester:

Du møter Erik Normann, flyger i Norsk Luftambulanse, og som har vært en av pådriverne for utviklingen av Pins-ruter. Du møter også hans kollega, Lars Amdal som testflyr alle rutene før de blir godkjent av Luftfartstilsynet.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!
Creators & Guests


Kapittelinndeling:
  • (01:25) - Erik Normann om seg selv og behovet for Pinsruter
  • (05:47) - Hva er en Pins-rute
  • (10:36) - Vi flyr en pinsrute
  • (14:54) - Når har man behov for en Pins-rute
  • (18:52) - Sikkerhet og GPS-jamming
  • (25:05) - Hva har vært drivkraften bak denne utviklingen
  • (29:54) - Oppsummering av episoden
Akuttjournalen
Ei soiteta