Facebook Pixel
Akuttjournalen

MOA-Medisinsk operativ arbeidsflyt hos 330 skvadronen

Akuttjournalen
Akuttjournalen

Dagens episode:
Når prehospital legebemannet ressurs ankommer en ulykke forventer folk på mange måter at den beste kompetansen er på plass. Men hvordan jobber man mest mulig effektivt når man er ute på et oppdrag?

Hos 330 skvadronen på Rygge flystasjon har man i flere år jobbet med en ustrukturell forbedringsprosess for å prøve å finne en arbeidsform som gjør at de løser oppdragene så effektivt som mulig. Over tusen timer med trening er filmet og analysert, og svaret kaller de for Medisinsk operativ arbeidsflyt (MOA).

I denne episoden forteller anestesilegene Sven Christjar Skaiaa og Per Olav Berve at det handler mye om å tenke team, om å bygge en høyprestasjonskultur og å plassere seg smartere rundt pasienten.

  • (01:34) - Hvilke utfordringer utløste behovet for MOA
  • (07:52) - Filmet flere tusen treningstimer
  • (18:18) - Hvorfor har vi innført MOA
  • (22:55) - Økt effektivitet
  • (26:34) - Hva får MOA å si for resten av tjenesten
Meld deg på nyhetsbrevet vårt her.
Akuttjournalen
Ei soiteta