Facebook Pixel
Akuttjournalen

PreMeFen-studien og smertebehandling i ambulanse

Akuttjournalen
Akuttjournalen

Episodebeskrivelse:
Smertebehandling er like viktig utenfor sykehus som inne på sykehuset, men kan være vanskelig å gi ute i felt. Er det nye måter å gjøre dette på? I PreMeFen-studien skal forskerne prøve å finne svar på dette.

Det siste halvannet året har mer enn 270 pasienter blitt inkludert i PreMeFen-studien. Her ser forskerne på smertebehandling i ambulansen.

I ambulansetjenesten er det vanlig å behandle sterke smerter ved å gi morfin intravenøst. Dette er god behandling, men i noen situasjoner kan det være vanskelig å legge inn en kanyle. Da kan det ta litt tid før pasienter får god smertelindring.

Det finnes også andre måter å gi smertelindring på. I PreMeFen-studien ønsker forskerne å undersøke om fentanyl som nesespray og metoxyfluran som pustes inn med en pipe gir like god smertelindring i ambulansen som å gi morfin intravenøst hos pasienter over 18 år. Det er ambulansetjenesten ved Sykehuset Innlandet som er med.

Forskningsprosjektet er et samarbeid med Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF, Universitetet i Oslo og Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Gjester:
Fridtjof Heyerdahl er seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og overlege ved Luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Han leder denne studien, og forsker sammen med Randi Simensen, som er stipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og ved Sykehuset Innlandet, samt paramedic ved Oslo universitetssykehus.

Du møter også ambulansearbeider Lise-Sophie Hansen og paramedic Joakim Kolstad, begge fra Sykehuset Innlandet.

Episodefordeling:

  • (00:00) - Introduction
  • (00:56) - Hvorfor er smertelindring viktig?
  • (03:49) - Bakgrunn for prosjektet
  • (08:20) - Hva har vært utfordringene?
  • (16:33) - Forskningsarbeidet ute i ambulansen
  • (23:03) - Hvorfor forsker på noe som brukes i utlandet?
  • (25:23) - I hvilke settinger kan medikamentene brukes?
  • (29:37) - En titt inn i glasskula

Akuttjournalen
Ei soiteta