Facebook Pixel
Akuttjournalen

Sepsis hos barn

Akuttjournalen
Akuttjournalen

Om episoden
Sepsis er en tilstand som krever øyeblikkelig hjelp der det virkelig haster å bli diagnostisert og behandlet. Ofte har organsvikten sammenheng med en overdreven immunrespons. Sepsis hos barn kan – hvis den ikke behandles – gi rask forverring av tilstand som igjen kan føre til organsvikt, senskader og død. De fleste barn som dør, dør innen 48-72 timer etter oppstart av behandling.

Det kan være vanskelig å gi eksakte tall på utbredelse og omfang, for det finnes ingen registere som samler inn disse dataene. Men studier har antydet at så mange som 4 % av innleggelsene på barneavdelinger har sepsis. Det er viktig å merke seg at symptomer på barnesepsis kan variere avhengig av barnets alder og den underliggende årsaken til infeksjonen.

I denne episoden lærer du blant annet mer om når helsepersonell skal begynne å mistenke sepsis hos akutt syke barn, og hvor forskjellig behandlingen av barn og voksne er. Vi snakker også om hvor viktig det er å forstå pasienten, foreldrenes rolle og hva som vil være en god behandlingsstrategi.

Medvirkende
I denne episoden snakker vi med:

 • Håvard Trønnes, barnelege og seksjonsoverlege på avdeling for infeksjonssykdommer, lunge- og akuttmedisin på Haukeland universitetssykehus.
 • Knut Anders Mosevoll, spesialist i infeksjonssykdommer og indremedisin samt forsker på Universitetet i Bergen (UIB) med fokus på sepsis.
 • Rune Aalvik, anestesilege ved Haukeland universitetssykehus og luftambulanselege i Norsk Luftambulanse.


Nyhetsbrev
Meld deg på nyhetsbrevet vårt her! eller send en sms til 09044 med kodeord FAG og din egen epostadresse.

Kapittelinndeling

 • (01:33) - Bli kjent med fagpanelet
 • (02:55) - Hvordan forstå sepsis
 • (05:36) - Hvor vanlig er forekomsten av sepsis
 • (09:31) - Symptomer på sepsis
 • (17:20) - Å forstå pasienten
 • (20:25) - Væskebehandling
 • (27:16) - Bruk av varmt- og kaldt sjokk
 • (30:31) - Mulige bakenforliggende infeksjoner
 • (32:12) - Blodtrykksgrenser
 • (34:45) - Bruk av intubasjon
 • (39:14) - Foreldrenes rolle
 • (41:05) - Piloten og redningsmannens rolle
 • (43:16) - Tidsaspekt og leveringssted
 • (46:59) - En god behandlingsstrategi
Akuttjournalen
Ei soiteta