Facebook Pixel
Akuttjournalen

Søk og redning: KI som beslutningsstøtte

Akuttjournalen
Akuttjournalen

Om episoden
I dag skal det handle om Kunstig intelligens (KI), en evne datamaskiner og systemer har til å utføre oppgaver som normalt krever menneskelig intelligens. Dette innebærer at maskiner kan lære, rasjonelt resonnere, oppfatte, handle og til og med løse problemer på måter som ligner menneskelig atferd. KI-algoritmer kan trekke konklusjoner basert på store mengder data og identifisere mønstre som mennesker kanskje ikke kan oppdage på egen hånd.

I denne episoden vil du lære mer om dype nevrale nettverk, og hvordan KI-baserte systemer kan bli fremtidens viktigste hjelper i mange redningsaksjoner. Vi snakker også om hvordan kunstig intelligens kan implementeres i norske redningsaksjoner for å forbedre responsen og effektiviteten til redningstjenestene, og hvilke konkrete bruksområder som kan dra nytte av KI-teknologier.

Vi stiller også spørsmålet om hvordan kan man sikre at KI-systemer er sikre og pålitelige, følger etiske retningslinjer og brukes i samsvar med personvernet, samtidig som man opprettholder en nødvendig fleksibilitet og tilpasningsevne for å kunne håndtere varierte og dynamiske nødsituasjoner.

Medvirkende
I denne episoden snakker vi med:

  • Jørgen Hauge Skogmo, leder for kunstig intelligens i Tiepoint
  • Jørgen Ronge, Operativ leder for politets droneavdeling


Nyhetsbrev
Gå ikke glipp av nyttig informasjon. Meld deg på nyhetsbrevet vårt her! eller send en sms til 09044 med kodeord FAG og din egen epostadresse.

Kapittelinndeling

  • (00:37) - Innledning om hva KI er
  • (02:35) - Hva KI overordnet kan bistå med
  • (05:06) - Dype nevrale nettverk
  • (11:29) - Hvorfor endre på noe som fungerer bra
  • (14:56) - Hvor fort går utviklingen
  • (16:38) - Forbedret overvåkning og situasjonsforståelse
  • (21:44) - Hvor går grensen for hva som er godt nok
  • (32:44) - Oppsummering
Akuttjournalen
Ei soiteta