Facebook Pixel
Akuttjournalen

Traume hos eldre

Akuttjournalen
Akuttjournalen

Bare 70 prosent av eldre med en alvorlig skade møtes av et traumeteam på akuttmottaket, mens for yngre pasienter er tallet 90 prosent. Hvorfor skal man tenke traume i møte med eldre alvorlig skadde pasienter?


Hos eldre pasienter er alt litt mer komplekst. Mange faktorer kan påvirke vurderingen, som endret medikamentbruk, sykdommer og endret fysiologi. Det er viktig å forstå at eldre kan bli alvorlig skadd av lavenergi traume, og har sin plass i traumesystemet. Man må tenke traume når man kommer til en pasient som har et komplisert klinisk bilde. Det man gjør med en vanlig ung traumepasient, det skal man også gjøre hos eldre.

Episodeinndeling:

  • (00:00) - Introduksjon
  • (00:38) - Et viktig tema
  • (02:08) - Tenk traume
  • (06:45) - Olav Røise om Traumeregisteret
  • (11:44) - Hvilke utfordringer må håndteres
  • (16:39) - Viktig for den prehospitale tjenesten
  • (17:53) - Nils Oddvar Skaga om traumehåndtering på akuttmottaket
  • (22:35) - Gode løsninger
  • (27:42) - Oppsummering
Stiftelsen Norsk Luftambulanse sitt forskningsprosjekt «Traume hos eldre» har som mål å undersøke pasientsikkerhet til eldre traumepasienter i Norge.

Gjestene våre:

I denne episoden møter du doktorgradsstipendiat og lege Mathias Cuevas-Østrem som forsker på traume hos eldre. Vi snakker også med Olav Røise, medisinsk leder for det nasjonale traumeregisteret i Norge og Nils Oddvar Skaga, overlege anestesi og fagansvarlig for traumatologi på anestesiavdelingen Oslo universitetssykehus Ullevål.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!
https://norskluftambulanse.no/akuttjournalen/podkast/

Foto: Thomas Kleiven
Creators & Guests

Akuttjournalen
Ei soiteta