Facebook Pixel
Akuttjournalen

Videoløsning hos nødsentralene

Akuttjournalen
Akuttjournalen

Episodebeskrivelse:
I tre år har 83 legevaktsentraler og 10 AMK-sentraler over hele landet brukt video i møte med innringer. Hva har de vel 160 000 videosamtalene fått å si for kvaliteten på samtalene og arbeidet til operatørene?

I denne episoden besøker vi AMK-sentralen i Bergen. Dette er en av de travleste nødmeldesentralene i Norge, med 200 akuttsamtaler hver dag. Dette er også den første nødmeldesentralen som tok i bruk video i samtale med pasienter.

Videoløsningen er utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse i samarbeid med Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett (HDO) og Helsedirektoratet.

Gjester:
AMK-operatørene Shamini Murugesh og Brita Berg forteller i denne episoden om hvordan de bruker løsningen i det daglige, om utfordringer og etiske dilemmaer de daglig står i.

Vi snakker også med Steinar Olsen i Helsedirektoratet om behovet i tjenesten for en slik løsning og hvordan ny teknologi vil få mer og mer innpass i helsevesenet.

Du møter også prosjektleder Stine Ness som forteller om hvorfor Stiftelsen Norsk Luftambulanse gikk i spissen for å utvikle en videoløsning for redningstjenesten.

Episodefordeling:

  • (00:37) - Å være AMK-operatør
  • (04:32) - Det å ta i bruk ny teknologi
  • (07:55) - Når skal man bruke videoløsningen
  • (14:37) - SNLA bak en av videoløsningene
  • (18:37) - En fellesdugnad var starten
  • (22:46) - Utfordringer til medtitt-funksjonen
  • (26:17) - Operatørenes bruk av medtitt
  • (32:30) - Etiske utfordringer
  • (34:33) - Oppsummering
Akuttjournalen
Ei soiteta