Facebook Pixel
Amie & Fanna

Love Is Blind och att bli rörd av ett ”Hej”

Amie & Fanna
Amie & Fanna
Jessica Almenäs sparkas från Love Is Blind. Amie & Fanna tar över ansvaret att bryta ner paren hela Sverige pratar om!
Amie & Fanna
Ei soiteta