Facebook Pixel
Avanzapodden

#334 - BONUSAVSNITT! Studie på barnspar: "Buy him some Tesla stocks for his baptism"

Avanzapodden
Avanzapodden
I det här bonusavsnittet gästas Felicia av forskarna Jeanette Carlsson Hauff (GU) och Cecilia Hermansson (KTH) för att prata om resultet av deras studie på Avanzas barn. Studien som heter "Buy him some Tesla stocks for his baptism: Gender differences among young savers" belyser bland annat skillnader i sparande mellan pojkar och flickor som kan ses redan innan barnen fyllt 2 år. Cecilia och Jeanette berättar om studien, resultaten och så har vi ett samtal om vad orsakerna kan vara. Ett tankeväckande avsnitt särskilt för dig som är förälder, har syskonbarn eller som gärna ger en gåva till barn i din närhet. Kan det verkligen vara så att pojkar får aktier i högre utsträckning?

Lyssna gott,
Felicia

Här kan ni ta del av hela studien: https://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1812160/FULLTEXT03.pdf

Titta i videoformat på YouTube: www.youtube.com/@avanzabank/

|| Tänk på att det kan svänga! Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa, men hur det går i framtiden vet ju ingen. Det kan gå både upp och ner så det är alltså inte säkert att du får tillbaka pengarna du satte in från början.||
Avanzapodden
Ei soiteta