Facebook Pixel
Big 5 med Nils og Harald

Big 5 med Nils og Harald

Big 5 med Nils og Harald

Tiedot Big 5 med Nils og Harald

Harald Eia og Nils Brenna bruker personlighetstesten "Big 5" for å analysere kjente personer.

Ei soiteta