Facebook Pixel
Bittilaakso

Ohjelmointikielten historia

Kuvaus

Tällä kertaa tarkastellaan ohjelmointikielten kehityksen pääpiirteitä eri vuosikymmenillä alkaen 1940-luvulta ja päättyen 2000-luvulle. Mikä ohjelmointikieli oli suosiossa minäkin vuosikymmenenä ja miksi? Kuuntele ja ota selvää.

Jaksossa käsitellään mm. seuraavia ohjelmointikieliä ja niihin liittyviä aiheita:
- 1940-luku (von Neumann, Turing, Zuse, Lovelace, Zuse ja Plankalkul)
- 1950-luku (Ensimmäiset ohjelmointikielet: FORTRAN, COBOL, ALGOL ja LISP)
- 1960-luku (PL/I, ALGOL 68, BASIC, Simula 67 ja olio-ohjelmointi)
- 1970-luku (Structured programming ja Pascal, C, Prolog ja logiikkaohjelmointi, Smalltalk)
- 1980-luku (Olio-ohjelmoinnin suosio kasvaa, C++, Delphi, Ada, Perl ja skriptikielet)
- 1990-luku (World Wide Web ja ohjelmointi, Java, PHP, JavaScript, Python, Ruby, Haskell ja funktionaalinen ohjelmointi)
- 2000-luku (.NET-arkkitehtuuri ja C#)

Kategoriat