Facebook Pixel
Dramaturgista todellisuutta

14. Imanuel Schipper ja ajatuksia dramaturgiasta - Imanuel Schipper and Thoughts on Dramaturgy

Kuvaus

Tässä Dramaturgista todellisuutta -podcastin jaksossa vierailee Imanuel Schipper. Imanuel työskentelee dramaturgian parissa sekä myös opettaa tällä hetkellä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Jaksossa keskustellaan Imanuelin polusta dramaturgian pariin sekä siitä, millaista on opettaa dramaturgiaa eri paikoissa ja konteksteissa. Lopussa jaetaan lahjoja. Imanuelin tuomat lahjat kuulijoille ovat sunnuntaikävely Töölöstä Lapinlahden alueelle, Bill Violan näyttely Amos Rex-museossa sekä kirja nimeltä ”Why We Matter”, jonka on kirjoittanut Emilia Roig. Jaksossa käytettävät kielet ovat suomi ja englanti. Haastattelun kieli on englanti. Intro 0:20 (FIN) Haastattelu/Interview 1:15 (ENG) Outro 41:45 (FIN) The guest of this episode of ”Dramaturgista todellisuutta” is Imanuel Schipper who works in the field of dramaturgy and also teaches at the Theatre Academy which is one of the three academies of the University of the Arts Helsinki. Imanuel sheds some light on his journey to dramaturgy and his experiences of teaching dramaturgy in different places and contexts. Furthermore, some gifts will be shared at the end of the episode. The gifts by Imanuel are as follows: a Sunday stroll from Töölö to the Lapinlahti area in Helsinki, the exhibition by Bill Viola which can be seen at the Amox Rex museum and the book “Why We Matter” written by Emilia Roig. The languages used in the episode are Finnish and English. The interview is conducted in English. Fasilitointi/Facilitated by Ia Tanskanen Jälkituotanto/Post-production by Tuomas Paavola Logo by Tua Ek-Taiminen & Ari Taiminen Kiitos/Thank you: Imanuel Schipper & TeaK/Theatre Academy