Facebook Pixel
En varg söker sin pod

En hink skit

En varg söker sin pod
En varg söker sin pod
Veckans avsnitt kretsar kring två av det sena nittonhundratalets mest hyllade svenska författare. Lars Norén är både fiktionaliserad och dokumenterad på SVT igen vilket gett nytt underlag för debatt kring pjäsen 7:3 och hans syfte med den. Stig Larsson har ställts till svars i Söndagsintervjun i P1 och frågan är vad som egentligen är hans brott?
En varg söker sin pod
Ei soiteta