Facebook Pixel
En varg söker sin pod

Född oskön

En varg söker sin pod
En varg söker sin pod
Kanske är det tack vare Gunnar och Alva Myrdals gärningar som svenska barn är extra väl rustade för att öppet kritisera sina föräldrar. Något som de utsattes för i boken ”Barndom” av sonen Jan Myrdal. Liv har läst Alva, Gunnar och Jans nyligen utgivna brev och anteckningar. Ska man verkligen alltid lita på barnens sanningar?
En varg söker sin pod
Ei soiteta