Facebook Pixel
Fysisk for psykisk

Verdien i fettprosent

Fysisk for psykisk
Fysisk for psykisk
Adrian Guntveit er tilbake for en oppfølgingsepisode, og går denne gangen mer i dybden om de mentale og fysiske sidene ved Fitness-industrien.

Vi skal snakke om hvordan egenskaper kan påvirke både kropp og sinn, og hvordan det kan endre forholdet man har til mat og trening. Å konkurrere i Fitness er ikke nødvendigvis den direkte årsaken til at man kan oppleve problemer av lite næringsinntak og mye trening over tid. Samtidig er konsekvensene av kroppspress, økt kroppsfokus og verdien man legger i eget utseende og fettprosent viktig å diskutere opp mot dagens tema.
Fysisk for psykisk
Ei soiteta