Facebook Pixel
Gamledager – Oslohistorie for historieløse

Akershus Festning 1

Gamledager – Oslohistorie for historieløse
Gamledager – Oslohistorie for historieløse
Tom og Kjell-Gabriel har med seg en annen Tom – som er ekspert på festingen, vi snakker om indre og ytre befestninger, og hvordan festningen fungerte i byen, og litt om livstidsfanger.
Gamledager – Oslohistorie for historieløse
Ei soiteta