Facebook Pixel
Glömda Mord

3. Spion i kalla kriget

Glömda Mord
Glömda Mord
I det här avsnittet får vi följa en reservofficers vardag i kalla krigets Stockholm. Det blir lätta pengar, sprit och kvinnor. Och spioneri.
Glömda Mord
Ei soiteta