Facebook Pixel
Gymnasielyd

12. Elevernes innovative kompetencer

Kuvaus

I formålsparagraffen til loven om de gymnasiale uddannelser står der, at "uddannelserne skal udvikle elevernes kreative og innovative evner". Derudover står der i vejledningen om elevernes innovative kompetencer, at der i fagene og de faglige samspil arbejdes målrettet med at udvikle elevernes evner til at anvende faglig viden og faglige metoder til at undersøge og løse konkrete problemer. Men hvad er innovative kompetencer, hvad er innovation i det hele taget, og hvordan skal man undervise i det i gymnasiet?

Michael Paulsen er lektor i pædagogik ved Syddansk Universitet og har forsket og skrevet om innovation i gymnasiet. Morten Winther Bülow er lektor på Århus Katedralskole og skriver Ph.d. om didaktik og digital læring. Morten har i en årrække undervist i innovation i gymnasiet.

Kategoriat