Facebook Pixel
HIT-podcast

12 | Varusteet

HIT-podcast
HIT-podcast
* yhteistyö Sportiron kanssa

Varusteet lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta. Nillä voi myös parhaimmillaan nostattaa joukkueen imagoa! Tuu mukaan kuuntelemaan meidän vinkit onnistuneeseen varustesuunnitteluun ja fiilistelemään meidän lempi varusteita!
HIT-podcast
Ei soiteta