Facebook Pixel
Kasvuhakkerit

Facebookin algoritmi

Kuvaus

Miten Facebook toimii sekä kuinka voit hyödyntää ymmärrystä sen algoritmin toiminnasta markkinoinnissasi? Näihin kysymyksiin vastaavat tässä jaksossa Akusti Niskanen ja Sami Suhonen. 

Kategoriat